Content-Type: text/html "Det står ju bara hur man söker!" -
Studenternas sökbeteende och bibliotekens ambitioner att vägleda.

Boka in den 20 oktober i almanackan!
Då planeras en workshop om utvärdering och utveckling av bibliotekens webbaserade sökvägledningar och självstudiekurser. En av inledarna är Else Nygren från Institutionen för informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes rapport "Utvärdering av sökvägledningar" finns att hämta på BIBSAM:s webbplats: http://www.kb.se/bibsam/bidrag/projbidr/avslutade/2004/sokvagledn_rapport.pdf

Workshopen arrangeras av BIBSAM:s arbetsgrupp för biblioteksstöd till nätbaserat  lärande (BIBNÄT) i samverkan med  Stockholms universitetsbibliotek.  Närmare information med program och möjlighet att anmäla sig kommer ut i början av hösten.

Information om innehållet: Jan Hagerlid, 08-463 42 70


--
Signaturfil

Inger Klondiras, Information Officer
BIBSAM - The Royal Library's Department for National Co-ordination and Development
Box 5039, SE-102 41 Stockholm, Sweden / Visiting address: Humlegarden
[log in to unmask]">[log in to unmask] - www.kb.se/bibsam/
Phone: + 46 8 463 42 72, + 46 8 463 43 64; mobile: + 46 73 917 33 59; fax: + 46 8 463 42 74