Content-Type: text/html [log in to unmask]"> SISTER ALERT – maj ’04

SISTER ALERT –  maj ’04

Meddelanden från institutet för studier av utbildning och forskning

 

 

SISTER är ett fristående institut för analys och debatt om kunskapssamhället. Institutet verkar genom egeninitierade forskning, beställda undersökningar och öppna seminarier.

 

SISTER Alert är institutets nyhetsbrev som i notisform informerar om projekt, publikationer och seminarier. Via länkar på institutets hemsida www.sister.nu finner Du fördjupningar.

 

SISTER Alert utkommer fyra gånger om året och når ca 2000 abonnenter per e-post och i pappersburet format.

 

För abonnemang eller avabonnemang i endera formen kontakta  [log in to unmask]">[log in to unmask].

 

Bästa hälsningar

 

Pehr Mårtens

Program- och informationssekreterare

SISTER

 

 

-----------------

 

INNEHÅLL

 

KTH & Chalmers
 

Den mediala vetenskapen
 

Internationalisering av forskning
 

Verksamheten 2003/Program 2004-2006
 

SISTER Alert
 

Seminarium om industriinstituten

 

-----------------

 

KTH & Chalmers
Technical University of Sweden?
SISTER har fått i uppdrag att se över möjligheterna med en strategisk allians mellan KTH och Chalmers. Studien är en kartläggning av specialiteter och styrkeområden på de två universiteten och en analys av förutsättningar för samverkan i en hårdnande internationell konkurrens.
Läs om projektet via länkar på www.sister.nu

 
 

Den mediala vetenskapen

Fåret Dolly och giftiga chips - exemplen är många på hur omstridd forskning förvandlas till spektakulära nyheter i massmedierna. Vetenskapen uppträder också på nya arenor: vetenskapsfestivaler, science centers, internet. I en ny bok från SISTER, Den mediala vetenskapen, av Anders Ekström (red.), beskrivs relationen mellan vetenskap, medier och publiken i ett längre historiskt perspektiv.
Läs mer om Den mediala vetenskapen

 

 

Internationalisering av forskning
Olle Edqvist, internationell chef på Stiftelsen för strategisk forskning, kommer inom kort att starta ett forskningsprojekt på SISTER med syftet att studera 50 års forskningspolitisk utveckling i Sverige. Siktet är inställt på att utreda hur universitet och finansieringssystem är anpassat till de nya utmaningarna som internationaliseringen av forskningen för med sig.
Läs mer om projektet

 

 

Verksamheten 2003
Program 2004-2006

Nu är det möjligt att blicka både framåt och bakåt i SISTER:s verksamhet. Två nya temaområden har formulerats i ett program för SISTER för åren 2004-2006. I det ena kommer framtidens kunskapsmiljöer tematiseras i en universitetsframsyn, och i det andra tematiseras sambandet forskning - innovation - tillväxt. Gemensamt för temaområdena är fokus på internationaliseringen av högre utbilding, forskning och kunskapsöverföring. Verksamheten 2003 visar en stor bredd i SISTER:s utbud och att SISTER fungerat som en vital mötesplats för ett antal kunskapspolitiskt aktuella frågor.
Ladda ner dokumentet

 

 

SISTER ALERT
SISTER Alert är institutets nyhetsbrev. Under år 2004 pryds framsidan av SISTER Alert med bilder från verksamheten vid IASPIS - International Artists' Studio Program in Sweden. IASPIS är ett galleri i Konstakademiens lokaler och en utbytesverksamhet för högre utbildade konstnärer i syfte att befrämja internationaliseringen av svenskt konstliv.
För abonnemang på SISTER:s nyhetsbrev i brevlådan eller via e-post kontakta [log in to unmask]">[log in to unmask].

 

 

Seminarium om industriinstituten

Tid: 17 maj, kl 15.00-17.00

Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33 D

Vid ett flertal konferenser under våren och i debatten har den behovsmotiverade forskningens betydelse för tillväxt legat i centrum. SISTER har på uppdrag av IRECO utrett institutens roll i innovationssystemet. Resultaten presenteras på ett seminarium på SISTER. Medverkar gör Sverker Sörlin och Enrico Deiaco från SISTER och vice rektor Johan Carlsten, från Chalmers Tekniska Högskola.

Anmälan till [log in to unmask]">[log in to unmask] senast den 14 maj