Content-Type: text/html [log in to unmask]">

U-nytt från Vetenskapsrådet

-------------------------------------------------------------------------

Nr 2 – 2004, 15 april

Utges av Utbildningsvetenskapliga kommittén

Redaktör: Birgitta Mattsson, tfn 08-546 44 211, [log in to unmask]">[log in to unmask]

-------------------------------------------------------------------------

 

Ny huvudsekreterare utsedd

Professor Ulf P Lundgren, Uppsala universitet har utsetts att efterträda nuvarande huvudsekreterare Berit Askling som går i pension till sommaren.

http://www.vr.se/utbildningsvet/index.asp?id=647&dok_id=6277

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Sista ansökningsdag

Sista dag för ansökan om projektbidrag är 20 april, kl. 24.00. Underskriven bilaga S ska vara Vetenskapsrådet till handa senast den 23 april kl. 16.00

http://www.vr.se/sokbidrag/index.asp?id=190&dok_id=6152

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Konferens

UVK:s konferens handlar i år om ämnesdidaktik. Den vänder sig till forskare och går av stapeln den 17 september i Stockholm. Anmälningsblanketter kommer att skickas ut och finnas på webben från mitten av juni.

http://www.vr.se/utbildningsvet/index.asp?id=664

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Ny rapport

Rapporten ”Utbildningsvetenskap och utbildningsvetenskaplig forskning – några europeiska nedslag” av Owe Lindberg vid Örebro universitet har just gått till tryckeriet och väntas klar inom ett par veckor. Den kommer att annonseras på webben så fort den kommer.

http://www.vr.se/utbildningsvet/index.asp?id=663

 

-------------------------------------------------------------------------

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från U, gå in på http://www.vr.se/utbildningsvet/index.asp?id=751 och följ instruktionerna. Det går också att skicka ett e-brev till [log in to unmask]">[log in to unmask] Nyhetsbrevet utkommer fyra till sex gånger per år.