Content-Type: text/html NT-nytt från Vetenskapsrådet

NT-nytt från Vetenskapsrådet

-------------------------------------------------------------------------

Nr 2 − 2004, 27 februari

Utges av Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

Redaktör Camilla Jakobsson, tel 08-546 44 336, <[log in to unmask]">[log in to unmask]>

-------------------------------------------------------------------------

Vetenskapsrådets ansökningsomgång för 2005 öppnad

Nu ligger ansökningsformuläret för bidrag inför 2005 ute på <http://vrdirect.vr.se/>. Sista ansökningsdag är 20 april 2004. För den tidigare utlysningen av 11 forskaranställningar gäller särskilda regler, sista ansökningsdag är 8 mars, läs mer på <http://www.vr.se/naturteknik/index.asp?id=604&dok_id=4132>.

-------------------------------------------------------------------------

Myndigheter i gemensam utlysning för starka forskningsmiljöer

Vetenskapsrådet har tillsammans med Formas, VINNOVA och SSF utlyst bidrag till stöd för starka forskningsmiljöer. Ansökan skickas till respektive myndighet, för Vetenskapsrådet gäller sista ansökningsdag 17 maj 2004. Vetenskapsrådets ansökningssystem VR-direct finns på <http://vrdirect.vr.se/>.

-------------------------------------------------------------------------

Beslut om bidrag till rådsforskaranställningar

Ämnesrådet har beviljat bidrag till anställning till följande personer inom respektive område:

RNA-biologi/RNA Biology: Dr Marie Öhman, Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik, Stockholms universitet.
Självassocierande molekylära system/Molecular Self-assembly: Doc Mark Rutland, Ytkemi, Institutionen för kemi, Kungl tekniska högskolan, Stockholm.

-------------------------------------------------------------------------

Teknisk Framsyn i Stockholm den 23 mars

Teknisk Framsyn bjuder in till en diskussion kring olika vägval som Sverige står inför när det gäller prioriteringar inom forsknings- och utbildningssystemet, långsiktiga beslut och investeringar.

Teknisk Framsyn är ett samarbete mellan Industrifonden, LO, Svenskt näringsliv, NUTEK och en rad forskningsfinansiärer inklusive Vetenskapsrådet. Anmälan görs på <http://www.tekniskframsyn.nu>.

-------------------------------------------------------------------------

Sida och Vetenskapsrådet utlyser Swedish Research Links 2005

Programmet ska främja forskning av hög kvalitet och relevans, kunskaps- och teknikutbyte av gemensamt intresse mellan svenska forskare och forskare i mer resursstarka u-länder. Sista ansökningsdag för projekt med start 2005 är den 30 april 2004. Läs mer på <http://www.vr.se/sokbidrag/index.asp?id=190&dok_id=6149>.

-------------------------------------------------------------------------

Lediga tjänster vid CERN och EMBL

CERN söker tekniker, ingenjörer, IT-specialister, fysiker m.fl. EMBL söker bl.a. tekniker, ingenjörer och programmerare. Länkar till lediga anställningar vid internationella anläggningar finns på <http://www.vr.se/sokbidrag/index.asp?id=676>.

-------------------------------------------------------------------------

ESF efterlyser förslag på forskningsområden inom ”Life in Extreme Environments”

Standing Committee for Life and Environmental Sciences (LESC) har tillsammans med tre av ESF:s expertkommittéer, ESF Marine Board (EMB), the European Polar Board (EPB) och the European Space Science Committee (ESSC), publicerat ett “Call for Expressions of Interest” rörande “Investigating Life in Extreme Environments”. Sista ansökningsdag 23 mars 2004. Läs mer på <http://www.esf.org/esf_article.php?domain=3&activity=5&article=423&page=1051>

-------------------------------------------------------------------------

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från NT eller vill tipsa någon om prenumeration, gå in på <http://www.vr.se/naturteknik/index.asp?id=34&dok_id=5744> och följ instruktionerna. Det går också att skicka ett e-brev till <[log in to unmask]">[log in to unmask]> Nyhetsbrevet utkommer ca. en gång i månaden.