Content-Type: text/html Meddelande
UPPSALA STADSBIBLIOTEK
 
utlyser nu bibliotekarietjänster inom Uppsökande verksamheten, på sjukhusbiblioteken och på flera kommundelsbibliotek.
 

Kulturverksamheten inom Uppsala kommun omfattar Uppsala konstmuseum, Biologiska museet, Stadsbiblioteket, 12 kommundelsbibliotek och 4 utlåningsstationer. Dessutom ingår Kultur i vården och barnkul­turverksamhet. 

 

Läs mer om tjänsterna här

Läs mer om biblioteksverkamheten i Uppsala kommun här

 
 
........................................
Hälsningar från
Fia Söderberg
Informationsansvarig
Uppsala stadsbibliotek
UVB/kultur, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 17 92 Fax: 018-727 06 40
E-post:
[log in to unmask]">[log in to unmask]
Webb: www.uppsala.se/bibliotek