Content-Type: text/html

Är det någon som känner igen dessa rader:
"Du stenbundna jord där jag strävat och sått.
Min du förbliver om självaste kungen mig bjudit sitt slott"
Enligt uppgift ska det vara från en Läsebok för folkskolan, 1930-tal!