Content-Type: text/html Message

Informationsspecialist till Exportrådet (vikariat)

 

Exportrådet hjälper företag att etablera produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Vi har cirka 350 anställda, fördelade på 50 kontor i 40 länder. Vi arbetar också genom svenska ambassader, konsulat och handelskammare i länder där vi inte har egna kontor. Exportrådet verkar på uppdrag av näringslivet och staten. Omsättningen är cirka 425 miljoner kronor.

 

Till vårt InfoCenter i Stockholm söker vi en bibliotekarie för ett vikariat under minst 1 år troligtvis med början i maj och som eventuellt kan leda till fast anställning. InfoCenter är en avdelning inom Exportrådet som ger kostnadsfri information och rådgivning till svensk-relaterade företag som har för avsikt att exportera. InfoCenter ansvarar för Exportrådets Marknadsbibliotek och  fungerar även  som en kunskaps- och informationsbank för hela Exportrådet och Sveriges ambassader.

 

Arbetsuppgifter:

 

Kvalifikationer:

Kandidat- eller magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Goda kunskaper inom IT; Windows, Office och HTML. Kännedom om, och stort intresse för, informationssökning på Internet. Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift samt utpräglad servicekänsla och samarbetsförmåga. Van att arbeta i projekt, vara initiativrik och drivande.

 

För mer information kontakta gärna Kajsa Nilsson, Agneta Larsson eller Yvonne Brycker på telefon 08 – 783 85 00.

 

Ansökan skickas till Personalavdelningen på Exportrådet , [log in to unmask], senast den 22 februari.

 

 

 

______________________________________________
Yvonne Brycker                    Tel +46 8 783 8671(direct)
Head of InfoCenter
Swedish Trade Council

Storgatan 19                          Tel +46 8 783 8500
SE-114 85 Stockholm            Mobile +46 708 48 8671
Sweden                                   Fax +46 8 783 8550
[log in to unmask]">[log in to unmask]
www.swedishtrade.se - Your gateway to Swedish export!