Content-Type: text/html Sammanträdesprotokoll från Svensk Biblioteksförenings kommitté för katalogisering är nu tillgängliga via kommitténs webbplats. Man når oss via rubriken Katalogisering på Svensk Biblioteksförenings webbplats: http://www.biblioteksforeningen.org/. Samtliga protokoll finns i protokoll-mappen och de senaste når man dessutom via startsidan. Beslut i katalogiseringsfrågor samlas fortlöpande i KRS-mappen. Nyheter på kommitténs webbplats kommer i fortsättningen att annonseras via BIBLIST och MARC21-listan.
För Svensk Biblioteksförenings kommitté för katalogisering
Agneta Holmenmark (adj sekreterare)


   

--
Agneta Holmenmark
Chef, Nationalbibliografin. Periodicaenheten
Head, National Bibliography. Periodicals
Director, ISSN Sweden
Box 5039
S-102 41 Stockholm
Tel/Phone: +46-8 463 42 11
Fax: +46-8 463 42 28
e-mail: [log in to unmask]">[log in to unmask]