Content-Type: text/html Meddelande

En konferens om äldre och hälsa ska hållas i Folkhälsoinstitutets regi. Konferensarrangörerna
vill inleda konferensen med en dikt om äldre och hälsa, som är positiv och ger styrka och tillförsikt.

Har någon något eller några förslag?

 
Hälsningar
Gunilla
 
Statens folkhälsoinstitut
Biblioteket/Gunilla Ripvall
Olof Palmes gata 17
103 52  STOCKHOLM
 
Tel 08 5661 3657
Fax 08 5661 3505
e-post [log in to unmask]">[log in to unmask]