Content-Type: text/html NVBFs forårskonference den 7.-8. juni i Reykjavik

Er du interesseret i kompetencer, innovative oplæringsprogrammer og
mentoring indenfor biblioteker og informationscentre? Vil du vide hvilke
krav hybridbiblioteket stiller til den enkelte medarbejder? Vil du høre
om brugertilfredshed og loyalitet i biblioteker?

Deltag i NVBFs forårskonference den 7.-8. juni i Reykjavik, Island.
Konferencens tema er: At skabe organisationer med mennesker i centrum -
medarbejderen og brugeren. Forelæsere kommer fra de nordiske lande og
Australien og har forskellig baggrund: markedsføring, økonomi, psykologi
og biblioteksvidenskab.

Se programmet, tilmeldingsblanket m.v. på konferencens hjemmeside

    www.bokis.is/nvbf2004/


Med venlig hilsen

Poul Erlandsen
NVBF