Content-Type: text/html Vet någon vem som skrivit följande dikt?

"Dom gröna träden har en kort säsong
i årets mönster av bestämda data
Snart sätter det stora mörkret igång sitt orgelbrus
Sin ödsliga toccata."

Hilding Sjödén

=========================================

HILDING SJÖDÉN, kanslichef
Göteborgs universitet
Göteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE-405 30 GÖTEBORG


phone:  +46 (0)31-773 1762
fax:            +46 (0)31-16 37 97


==========================================