Content-Type: text/html
Vi har en låntagare som söker Immanuel Kants doktorsavhandling med förkortad titel "De igne - Om elden" på svenska. Kan den möjligtvis ingå i något verk eller finns den tom på något bibliotek.  OBS! Han vill ha den på svenska!
Marianne Österling
Karlstads UB