Content-Type: text/html

Vi ställer ut fodralen försedda med streckkod och stöldskydd i CD-möbeln i biblioteket. Fodralen är numrerade. Skivorna har vi i nummerföljd i pärmar med särskilda fickor för CD-skivor. Fungerar bra än så länge – vi började med musik-CD förra året och har ännu bara ca 200 st.

 

Inger Malmström

Agnebergs bibliotek

Uddevalla Gymnasieskola

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Anneka Lewis
Skickat: den 21 januari 2004 10:46
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Förvaring av CD-skivor inanför disk

 

Här kommer en liten inventering hur biblioteken hanterar CD-skivor.

Förvarar ni skivorna "ute" så att låntagren kommer med komplett skiva till lånedisken?

Har ni då larm av något slag.

Hur fungerar utlån av skivan om biblioteket har larm på skivan?

Om inget larm. Era erfarenheter?Stort svinn eller acceptabelt?

Om ni förvarar i disk. Finns ett bra kompakt system för själva skivan i nummerföljd.

 

Kanske vi alla är intresserade av svar och diskussion. Men ni kan också skica svar direkt till [log in to unmask]">[log in to unmask] . Jag blir mycket klad om jag får lite ljus på denna fråga. Nämligen.

/vänligen

 

 

Anneka Lewis, musikbibliotekarie
www.kulturhuset.stockholm.se