Content-Type: text/html
Här kommer en liten inventering hur biblioteken hanterar CD-skivor.
Förvarar ni skivorna "ute" så att låntagren kommer med komplett skiva till lånedisken?
Har ni då larm av något slag.
Hur fungerar utlån av skivan om biblioteket har larm på skivan?
Om inget larm. Era erfarenheter?Stort svinn eller acceptabelt?
Om ni förvarar i disk. Finns ett bra kompakt system för själva skivan i nummerföljd.
 
Kanske vi alla är intresserade av svar och diskussion. Men ni kan också skica svar direkt till [log in to unmask]tockholm.se">[log in to unmask] . Jag blir mycket klad om jag får lite ljus på denna fråga. Nämligen.
/vänligen
 
 
Anneka Lewis, musikbibliotekarie
www.kulturhuset.stockholm.se