Content-Type: text/html Re: [BIBLIST] Bibblan eller bibban?
Det var då en surmulen slutsats av herr Hackenprascher (f ö ett namn värdigt Groucho Marx). Även bibliotekarier kan väl få ha lite "kul"?
/Carina
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Marcus Westlind [mailto:[log in to unmask]]
Skickat: den 21 januari 2004 09:21
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] Bibblan eller bibban?

Bibblan eller Bibban?
Den tyska språkforskaren Zügmunt Hackenprascher, gästforskare vid Stockholms
universitet på 60-talet, gjorde en stor utreding i frågan och kom fram till att
det var en språkdebatt som initierats av bibliotekarier som hade lite och göra.

MarcusCiterar Sara Lind <[log in to unmask]>:

> På en annan lista, som jag är med på, har det diskuterats huruvida
> biblioteket vardagligt kallas bibblan eller bibban. Det vore intressant
> att höra vad ni som arbetar inom biblioteket anser om de bägge orden?
>
> Här i Trollhättan har jag aldrig hört annat än "bibblan".
>
> Hälsningar,
>
> Sara
> /textgranskare på Linema Produktion/
> www.linema.com
>
> Låt dina läsare få läsa korrekta texter. Linema Produktion hjälper dig.
>