Content-Type: text/html
Malmö högskola söker 2 bibliotekarier till Bibliotek och IT
Dnr: PA 42-2003/266
 
För fullständig information om anställningen se
 
http://www.mah.se/platsann.asp?DNR=674
 
Upplysningar:
Jette Guldborg, kundtjänstchef, tel. 040-665 70 35
Ewa Schmitz, föreståndare medioteket, tel. 040-665 83 04
Tomas Fahlén, Bibliotek och IT-chef, tel. 040-665 75 11
 
Ansökan märkt med referensnummer skickas till Malmö högskola, Registrator, Bibliotek och IT, 205 06 Malmö.
Din ansökan med meritförteckning, referenser och löneanspråk skall ha inkommit senast den 11 februari 2004. 

 

 
 
 
 
Jette Guldborg Petersen
Kundtjänstchef
Malmö Högskola, Bibliotek och IT
Beijerskajen 12, 205 06 Malmö
Tel. 040-665 70 35, mobil: 0708-65 52 79