Content-Type: text/html
De allmänna sjukhusbiblioteken inom Sahlgrenska universitetssjukhuset
hotas av nedläggning. Berörda bibliotek ligger på  Sahlgrenska, Östra sjukhuset,
Lillhagsparken, Högsbo och Drottning Silvias barnsjukhus. Dessutom berörs patientinformationen.
Om biblioteken stängs försvinner den enda kulturverksamhet som finns inom  SU och 24
anställda blir utan arbetet.
Utlåningen har ökat kraftigt under 2003 och våra tjänster används mer och mer.
Patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal drabbas hårt av en stängning.

Besparingen som görs vid ev. nedläggning är 1,3 promille av SU:s budget.

Hjälp oss att skapa opinion mot denna kulturskymning!


Lena Adelstål
Allmänna biblioteket
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Göteborg
[log in to unmask]
[log in to unmask]