Content-Type: text/html Mötesplats bibliotek – mötas eller bemötas  5-6 februari 2004 - Stockholm, arr Svensk Biblioteksförening


Konferensinbjudan från Svensk Biblioteksförening

Mötesplats bibliotek – mötas eller bemötas
5-6 februari 2004 - Stockholm


Vad krävs för att bibliotekets kunder ska känna sig välkomna? Personal, tid och bättre kunskap kan vara en del av förutsättningarna. Ett gott bemötande ska kännetecknas av lyhördhet för behov, villighet och flexibilitet samt vänlighet och engagemang. Kundens integritet och självbestämmande måste också respekteras.

Under två intensiva dagar med spännande föreläsare får vi kunskap om hur vi skapar goda relationer, hur vi får ökad självkännedom och blir goda lyssnare. Det blir också tillfälle att utbyta erfarenheter med kollegor runt om i landet.

Tid:        Torsdag 5 – fredag 6 februari 2004
Plats:    Musikmuseet, Sibyllegatan 2, Stockholm
Pris:       1 500 kronor för enskilda medlemmar i Svensk Biblioteksförening.
            Övriga 1 900 kronor. Kaffe och kvällsbuffé ingår i priset.

Konferensen arrangeras av Svensk Biblioteksförenings specialgrupper för
Marknadsföring, Uppsökande social biblioteksverksamhet och Referensarbete

Program och anmälan på vår hemsida http://www.biblioteksforeningen.org

Välkomna!

Peter Axelsson

__  __ __  __  __  __  __  __  __
      

Program


Torsdag 5 februari

09.30    Registrering och kaffe mm
10.00    Välkommen
Eva Hesselgren Mortensen, ordförande, Svensk Biblioteksförening
10.20    Självinsiktens betydelse för det professionella samtalet
Ann-Christin Sahlning, universitetsadjunkt, Malmö högskola
12.00    Lunch
13.15    Kundbemötande - vägen till arbetsglädje
Eva Gyllensvaan, Product Developer & Sales Manager, Human Relations
Training Sevices, SAS
15.00    Kaffe
15.30    Kundmötet på Systembolaget
Christina Luttropp, enhetschef på marknad & kommunikation, Systembolaget
16.15    Avslutning
19.00    Buffé och mingel
Svensk Biblioteksförenings kansli, Saltmätargatan 3 A, Stockholm
      

Fredag 6 februari
09.00    Praktisk retorik
09.45    Kommunikation genom kroppsspråk
Kristina Lund, Lund & Höistad Utbildning AB, Uppsala
10.30    Kaffe
11.00    Stimulerande mångkulturella möten eller irriterande låntagare - relationers betydelse i våra yrken
Lars Åke Kernell, adjunkt, Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet
12.00    Magiska möten
Alexandra Pascalidou, författare och journalist
12.45    Avslutning


Mer information:
Gunilla Berglund, Stockholm
Tel: 08 – 508 31 954, E-post: [log in to unmask]_________________
Peter Axelsson
Informationschef
Svensk Biblioteksförening
Box 3127
103 62 Stockholm
tel 08-545 132 45
fax 08-545 132 31
mobil 070-552 46 16
e-post [log in to unmask]
hemsida http://www.biblioteksforeningen.org