Content-Type: text/html Ständigt detta nät

Ständigt detta nät - skräddarsydda kurser i fördjupad webbsökning
Bibliotekstjänst inbjuder dig som arbetar på folk- och gymnasiebibliotek till
kurser i fördjupad webbsökning. Under kurserna ges du möjlighet att lära dig
mer om ämnen som t.ex. webben och söktjänsterna, ämnesportaler, metadata,
kommunikation på nätet, att granska och värdera webbresurser samt e-tidskrifter/e-böcker.

Sista anmälningsdag: 20 februari

Läs mer på: http://www.btj.se/webbkurs


Välkommen till Bibliotekstjänst!Maria Palm
Marknadskommunikatör

Bibliotekstjänst AB
Traktorvägen 11
221 82  Lund
Tel, direkt: 046 180 150
Tel, vxl: 046 180 000
E-post:[log in to unmask]