Content-Type: text/html

Välkommen till ännu en omgång av BIBSAM:s tvådagarskurs i biblioteksjuridik! Vi hoppas att den här kursen kommer att innehålla senaste nytt om ändringarna i upphovsrättslagen!

Plats: Skepparholmen, Saltsjö-Boo

Tid: torsdag 22 - fredag 23 april 2004

Kursen vänder sig till aktiva bibliotekarier inom alla sektorer, dvs. såväl forsknings- som folkbibliotekarier. Avsikten är att belysa de rättsliga ramarna för biblioteksverksamheten samt huvudlinjerna av den juridik som har att göra med bibliotekets olika informationstjänster. Kursen utgår delvis från frågor och problem som vi blivit uppmärksammade på under de senaste åren.

Huvudansvarig för kursens innehåll är KB:s verksjurist, [log in to unmask]">Susanna Broms och administrativ kursledare är [log in to unmask]">Inger Klondiras från BIBSAM. Susanna kommer dessutom att fungera som lärare tillsammans med två inbjudna experter.

För att skapa möjligheter till en fri och livlig diskussion har vi beslutat att begränsa antalet deltagare till cirka 25 personer.

Programmet kommer att ta upp bl.a. följande områden:

Biblioteken och yttrandefriheten.
Regelverket: bibliotekslagen, författningar etc.
Låntagaren och biblioteket - relationen (avtalsrätt, låneregler, fullmakter)
Föräldrabalken - barn och lånekort/regler.
Sekretess avseende uppgift om lån m.m.
Betalningsföreläggande och handräckning; ansökan hos kronofogdemyndigheten.
Upphovsrätt och det senaste rörande EU-direktivet om upphovsrätt.
Personuppgiftslagen.
Upphandling och avtalsvillkor.

Pris: Kursen kostar 4.500 kronor. I priset ingår även mat och logi samt kursmaterial. Önskar du delta i kursen utan övernattning och middag den 22 april kostar det 3.000 kronor. Vill du delta i middagen utan att övernatta, tillkommer kostnad för middagen.

Vid förhinder kan du överlåta din plats till någon annan på din myndighet/organisation. Meddela oss så fort som möjligt vem som kommer istället för dig.

Vid avbokning tre till en vecka före kursstart faktureras 50% av avgiften. Vid avbokning senare än sju veckodagar före kursstart faktureras hela avgiften.

Anmälan och program finns här: http://www.kb.se/BIBSAM/kursokonf/detberorpa/2004/inbjudan0422_23.htm

Frågor? Kontakta [log in to unmask]">[log in to unmask], 08-463 44 09, eller [log in to unmask]">[log in to unmask], 08-463 42 72.

--
Signaturfil

Inger Klondiras, Information Officer
BIBSAM - The Royal Library's Department for National Co-ordination and Development
Box 5039, SE-102 41 Stockholm, Sweden / Visiting address: Humlegarden
[log in to unmask]">[log in to unmask] - www.kb.se/bibsam/
Phone: + 46 8 463 42 72, + 46 8 463 43 64; mobile: + 46 73 917 33 59; fax: + 46 8 463 42 74