Content-Type: text/html Meddelande

Arena för utveckling

 

Kommunalt och regionalt pågår arbete för att skapa och utveckla resurser som stödjer vuxnas lärande. Bibliotek och lärcentra är viktiga aktörer i arbetet och deras samarbete är en del i infrastrukturen för vuxnas lärande. För att inspirera till fortsatt utveckling arrangeras under oktober 2003 tre nationella arenor på olika orter i landet. Arenorna stöds av flera aktörer som arbetar för utveckling inom området vuxnas lärande och planeras tillsammans med de tre största lärcentranätverken: Nitus, KHIS och Westum samt med berörda regionala folk- och forskningsbibliotek.


Inbjudan till Arena för utveckling
- samverkansformer och dialog mellan folkbibliotek, forskningsbibliotek och lärcentra.

 

Målgrupp: bibliotekarier från folk- och forskningsbibliotek och personal från lärcentra, men även chefer och ansvariga politiker.

Plats: Högskolan Kristianstad Hus 14 sal 14:418
Elmetorpsvägen 15, Kristianstad


Tid: 23 oktober kl. 9.00 - 16.00
Gratis!

 

Program

09:00 Kaffe och registrering
09:30 Se nätverket, Arvid Gisby, samhällsentreprenör vid högskolan Kristianstad, projektledare för  Studieresan
10:30 Kort paus
10:45 Lärcentrat ur ett användarperspektiv, Mikael Andersson, utvecklingschef på CFL (Centrum för Flexibelt Lärande)
12:00 Praktisk information
12:15 Lunch
13:15 Seminarier: Tre goda exempel.
 Varje exempel presenteras och sen blir det tid för diskussioner kring  gemensamma frågeställningar. Kaffe serveras i samband med seminarierna.
 

Välj ett av alternativen.  
A. "Lärcentra och bibliotek - det flexibla lärandets mötesplatser"
Roger Karlén, tidigare chef för Lärcenter Falbygden, arbetar nu bl a på uppdrag av olika lärcentra och Glesbygdsverket.

 

B.Skåne Nordost har utrett bibliotekens roll för vuxnas lärande, presentation av hur samarbetet kan se ut.
Christer Bergqvist, utredare och länsbibliotekarie i Kalmar län
Kristin Johansson, chef för biblioteket vid Högskolan Kristianstad

 

C.Biblioteket som lärcentrum och utvecklingsmotor
 Folke Frömmert, bibliotekschef och Caroline Ahrgren,studiebibliotekarie, Sölvesborg

 

15:15-16:00 Sammanfattning av diskussionerna.
 Återsamling i sal 14:418.
 Nils Friberg, rektor på VLC Väglednings- och lärcentrum i Kristianstad, ger oss inspiration att gå vidare.

 

Antalet platser är begränsat

Meddela på din anmälan vilket seminarium du vill delta i och om du önskar specialkost, till lunch kommer det att serveras en fiskrätt.

 

Anmälan senast den 10 oktober 2003 till:
Länsbibliotek Skåne att. Josefine Josefson
Enhet Malmö
205 81 Malmö
[log in to unmask]">[log in to unmask]
Fax: 040-660 85 96

Anmälan är bindande. OBS! ingen bekräftelse kommer att skickas ut.

Välkommen!

Huvudarrangörer är Kulturrådet, Glesbygdsverket, Encell (Nationellt centrum för vuxnas lärande) och Kungl. biblioteket/BIBSAM.

Lokala arrangörer: Länsbibliotek Skåne, Högskolan Kristianstad, Kristianstads bibliotek och VLC Väglednings- och lärcentrum i Kristianstad.

/Kristina Hedberg
Kristianstads stadsbibliotek
tfn 044-13 67 23 mobil 0733-13 67 23