Content-Type: text/html Hej

Finns det någon som kan hjälpa mig med att få fram uppgifter om vad som allmänt anses vara en god procentuell fördelning mellan böcker och tidskrifter inom olika ämnesområden för bibliotek inom universitetssektorn?

Någonstan någongång har jag sett en uppgift om att fördelningen inom humaniora bör vara 25% tidskrifter och 75% böcker. Nyligen såg jag en tysk uppgift om att motsvarande siffror för medicin skulle vara 80% tidskrifter och 20% böcker.

Kan dessa procentsatser stämma och är det rimliga siffror?

Jag antar att sifforna för dom samhällsvetenskapliga ämnena ligger någonstans mellan humaniora och medicin, troligen närmare humaniora. Kanske 40% tidskrifter och 60% böcker?

Men hur är det för teknik och naturvetenskap? Finns det skillnader inom olika fack? Exempelvis behöver psykologerna fler tidskrifter än exempelvis sociologerna?

Tacksam för all hjälp

JanJan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]