Content-Type: text/html Vetenskapliga tidskrifter

Universitets- och högskolebiblioteken har så länge jag minns, dvs. från 80-talets början haft problem med ökade kostnader för tidskrifter. Under dom glada 60- och 70-talen hade man förvärvat enormt många nya tidskrifter. Minst ett par i veckan. Man talade om informationsexplosionen. Under 80- och 90-talen fick biblioteken ägna mycket möda åt att försöka avsluta tidskrifter i samma takt som prisökningarna. Och så kom dom elektroniska tidskrifterna som skulle lösa alla problem. Många nya tidskrifter skulle vi få och kostnaderna skulle bli lägre. Det tog bara några och dom stora biblioteken  är nu i en värre kris än på den gamla papperstiden. Forskarna är nu oroliga, via SPARC och andra initativ försöker dom hitta lösningar på krisen för vetenskaplig publicering medan biblioteken via stora konsortier försökt sätta press på förlagen.

Det är tveksamt om något av detta har någon egentlig effekt. I Morgan Stanleys rapport Scientific Publishing: Knowledge is power från september 2002 att "The nature of the industry is highly unlikely to change". Det enda som man tror kommer att hålla igen prisökningarna något är budgetnedskärningarna vid många akademiska bibliotek i USA och Västeuropa. Det verkar logiskt eftersom man knappast vill avliva hönan som värper guldägg.
http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Journals/morganstanley.pdf

Morgan Stanley förutspår en ytterligare koncentration inom branschen vilket vi i dagarna fått ytterligare ett belägg för

Från USA:
I dagarna har en rad amerikanska biblioteksorganisationer vänt sig till amerikanska justitiedepartementet för att försöka stoppa sammanslagningen av Kluwer och Springer vilket skulle skapa världens näst största industri för publicering av vetenskapliga tidskrifter  (1400 stycken). Cinven and Candover räknar med att kunna höja vinstmarginalen till samma nivå som Reed Elsevier,  38%.

Men allt är inte kriser och handlar om profiter. Här följer två positiva exempel från Europa.

Från Frankrike:
Det franska digitala nationalbiblioteket Gallica har lagt ut hundratals äldre elektroniska tidskrifter i fulltext. I motsatts till JSTOR så finns inga pengar inblandade utan fransmännen erbjuder fri tillgång till detta nationella kulturarv inom alla vetenskaper. Visserligen går man bara fram till ungefär 1930 pga copyright-rättigheter. Här finns exempelvis Le journal des savants från 1665-1930. Men man har även lagt ut en del tyska och amerikanska tidskrifter ex. Zeitschrift für romanische Philologie 1879-1930 och Modern philogy 1904-1930. När vi valde ut titlar inom humaniora för att lägga in i vår databas över elektroniska tidskrifter så gav det 44 titlar som omfattade 1995 digitaliserade årgångar.  Jag rekommenderar varmt andra bibliotek att också "förvärva" intressanta tidskrifter.
Les périodiques dans Gallica
http://gallica.bnf.fr/PeriosListe.htm

Från Tyskland:
I Tyskland pågår projektet DigiZeitschriften som innebär att man kommer att lägga ut 3 miljoner vetenskapliga tidskriftssidor. I motsats till fransmännen men i likhet med amerikanska JSTOR kommer man att ta ut en mindre abbonemangsavgift från och med 2004. Åskilliga tidskrifter är redan tillgängliga,  fritt på nätet,  som Zentralblatt für Bibliothekswesen 1884-1990 eller Romanische Forschungen 1883-1996
http://www.digizeitschriften.de/

Från ett soligt Göteborg

Jan

Jan Szczepanski
Goteborgs universitetsbibliotek
Förste bibliotekarie
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]