Content-Type: text/html Dikt om en fager björk

Söker en dikt i vilken en fager björk figurerar. Björken i fråga är, som jag minns det, lång och gänglig och den böjer sig och rodnar.

Det är inte mycket att gå på, jag vet, men kanske finns här nå´n  som vet vad dikten heter och var jag kan finna den?

Peter Svensson
Patent- och Registreringsverket
Biblioteket
Box 5055
102 42 Stockholm

tel: 08-782 28 21
e-post: [log in to unmask]
www.prv.se