Content-Type: text/html

Återigen kliver biblioteken i Västra Götaland utanför de egna väggarna för att visa de olika sätt ORDET kan läsas. Den 24-27 september 2003 kommer ordet i alla sina förpackningar och klädedräkter visas upp i Nordstan i Göteborg. Målet är att nå de personer med läshandikapp som, kanske p g a sitt läshandikapp, inte besöker biblioteket eller Bok & Bibliotek.

Se mer på vår hemsida www.ordetarditt.nu

 

Välkommen önskar biblioteken i Västra Götaland och Regionbibliotek Västra Götaland

 

Gunilla Henriksson

Projektledare för Ordet.Är.Ditt.nu

[log in to unmask]">[log in to unmask]

tel: 031-724 64 41