Content-Type: text/html [Detta meddelande går ut på flera listor]

http://www.kb.se/Bus/bidrag/default.htm

På ovanstående adress finns nu samlat länkar till dokument som behandlar registrering av bidrag (artikelindexering) i LIBRIS.

En nyhet är "Riktlinjer för registrering av bidrag i LIBRIS". Till dessa riktlinjer finns också länkat en samling kommenterade exempel som främst ska fungera som ett stöd vid utformningen av fälten 773 och 787. Exempelsamlingen kommer eventuellt att utökas med ytterligare typfall så småningom.

Alla synpunkter på riktlinjerna och exempelsamlingen är mycket välkomna.
Hör av er till Johannes Rudberg eller Karin Hedlin, Svensk historisk bibliografi, BUS.

Hälsningar Johannes Rudberg
--
Johannes Rudberg
Svensk historisk bibliografi
Kungl. biblioteket
Box 5039
SE-102 41 Stockholm
Tel. 08-463 44 34
Fax 08-463 40 04
[log in to unmask]">[log in to unmask]
www.kb.se/bus/shb.htm