Content-Type: text/html InterParty är inte tänkt att ersätta befintliga namnauktoritetsregister (som exempelvis nationalbibliotekens auktoritetsregister för person- och organisationsnamn eller de system som tillgodoser behoven för licensiering av rättigheter) utan som ett komplement för att effektivisera samarbetet dem emellan och underlätta själva registreringsprocessen. InterParty projektet eftersträvar ett utökat internationellt samutnyttjande av sådana nationella register oavsett intressegrupper. ”Parter” i detta sammanhang avser inte storförlag, det betecknar en upphovsman av vilket slag som helst, person eller organisation.

De som kan dra fördel av InterParty är de som har behov av att kunna skilja mellan person- och organisationsnamn som använder samma namnform, alternativt av att få reda på deras olika namnformer. Intressenter kan vara bibliotek, upphovsrättssällskap, förlag, intresseorganisationer för artister, musiker, konstnärer m.fl. KB: s uppgift inom projektet är att bidra med sina erfarenheter om auktoritetskontroll samt att tillvarata bibliotekssektorns intresse.

Kungl. biblioteket, Sveriges nationalbibliotek - är den instans som ansvarar i första hand för auktoriseringen av svenska namnformer för främst Libris biblioteken i Sverige. Arbetet med att ständigt förbättra kvalitén på den egna databasen och index är en förutsättning för ett fortsatt rationellt katalogiseringsarbete och därför kan ett samarbete av denna art även ligga i Libris bibliotekens intresse.

Vad gäller KB:s auktoritetsfiler kommer dessa att göras allmänt tillgängliga via webben så snart vi hunnit göra ett webbgränssnitt. Det är inte den enda uppgiften för KB och Libris inom den närmaste framtiden, men i väntan på att det blir verklighet arbetar vi intensivt med ”städning” av auktoritetsposterna – än så länge finns det mycket som är missvisande och dubblerat. Hade vi redan i dag tillgång till InterPartys tänkta verktyg skulle städningen kunna gå mycket snabbare.

Jonathan Pearman


Lars Aronsson wrote:
[log in to unmask]">
Jonathan Pearman wrote:
 
Inbjudan till heldagsseminarium kring InterParty  internationell
samverkan kring auktoriserade namnformer
[...]
förslag på en affärsmodell samt en presentation av Demonstrator , ett
[...]
man hämtar information om namn på "parter" inom den upphovsrättsliga
intressesfären. Det kan röra sig om namn på såväl personer som
organisationer, bolag, samfund etc., som alla är aktörer inom
  

Ursäkta, men det här låter ju helt sjukt. "Parter" inom
"intressesfären" betyder storförlag. Folket har ett intresse, men
ingen som företräder sig. När blev Bonniers och Norstedts -- och
holländska Elsevier -- experter på hur författares namn ska stavas?
Och när blev den informationen en handelsvara?

Är det i väntan på sådana här "affärsmodeller" som KB har fördröjt
utredandet av hur ett svenskt nationellt auktoritetsregister ska
ordnas? Så svårt är det ju inte att slänga ihop ett Internetregister
som är öppet och gratis. Se t.ex. hur enkelt och ändamålsenligt, men
fullständigt anspråkslöst Statens musikbibliotek har ordnat med
uppdateringarna till sitt register på http://www.muslib.se/ut/

Det borde vara bibliotekens roll att ta *folkets* och *kulturens*
sida som motvikt mot de kommersiella förlagen, i stället för att gå i
de senares ledband. Den som vill leka affärsman kan ju lätt lämna
biblioteksvärlden och söka jobb hos förlagen.

 
InterParty är ett projekt finansierat av European Commission Information
Society Technologies Programme (IST).
  

Dvs av folkets skattepengar.


--
 Lars Aronsson ([log in to unmask]">[log in to unmask])
 Projekt Runeberg - ditt digitala bibliotek - http://runeberg.org/
 

--


Jonathan Pearman
Enheten för bibliografisk utveckling och samordning (BUS)
- Division for Bibliographic Development and Co-ordination
Kungl. biblioteket - Royal Library - National Library of
Sweden
Post adress: Box 5039, S-102 41 Stockholm, Sweden
Telephone: +46 8 463 44 15
Mail to: [log in to unmask]">[log in to unmask]