Content-Type: text/html
Hej!
Jag undrar om nedanstående information kan läggas ut på Biblist?
Litteraturseminariets målgrupp är lärare i svenska och bibliotekarier. Arrangörerna är förutom Sida även Skolverket, Barnängens Världsbibliotek, Internationella biblioteket, Svensk biblioteksförenings specialgrupp för Afrika, Asien och Latinamerika m fl.
_________________________________________________________________________________________
De varma länderna litteratur
- två fortbildningsdagar för lärare och bibliotekarier om skönlitteratur från Afrika, Asien och Latinamerika.
Tid: 10-11 mars 2003
Plats: Sida, Sveavägen 20, Stockholm
Seminariets mål:
att öka lärarnas/bibliotekariernas kunskap om skönlitteratur från Afrika, Asien och Latinamerika                                         
att genom skönlitteratur från Afrika, Asien och Latinamerika motivera och engagera elever att få kunskap om och inblick i
      levnadsförhållanden för människor i utvecklingsländerna, samt
att ge konkreta tips till hur detta kan genomföras i undervisningen.
Deltagaravgift: Avgiftsfritt, även fika ingår bägge dagarna
Anmälan senast: Snarast och senast 27 februari. Deltagarna antas i tidsordning efter anmälan.
Anmälan till: Fax: 0570-46 61 25
                        Post: Tor Backmann, Byn, 671 95 Klässbol
                        E-post: [log in to unmask] (Obs stavningen!)
 Information: 
[log in to unmask]">[log in to unmask] eller tel/fax 0570-46 61 25,
___________________________________________________________________
 
Detaljprogram finns, om så önskas.
 
Vänliga hälsningar
Tor Backmann
på uppdrag av Sida/Den Globala Skolan
 
 
______________________________
Tor Backmann, utbildningskonsult
Byn, Ängbråten
671 95 Klässbol
Tel och fax 0570-46 61 25