Content-Type: text/html
Under vårterminen 2003 har Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik, Linköpings universitetsbibliotek nöjet att erbjuda flera intressanta kurser för kompetensutveckling inom biblioteks- och informationsområdet:
Kursinformation hittar du på kursernas hemsidor:
http://www.bibl.liu.se/utbildning/centrum/InformationssokningLarprocess/InformationssokningLarprocess.htm
 
http://www.bibl.liu.se/utbildning/centrum/InformationskompetensPBL/InformationskompetensPBL.htm
 
http://www.bibl.liu.se/utbildning/centrum/Kunskapsutveckling/Syfte.htm
 
Har du lust att delta är du välkommen att kontakta
 
Agneta Lantz
Kursansvarig
[log in to unmask]">[log in to unmask]