Content-Type: text/html

På regeringens uppdrag håller Svenska Filminstitutet på att etablera en filmvårdcentral i Grängesberg. Filmvårdscentralens uppgift blir att samla in, bevara, dokumentera och göra den icke fiktiva filmen tillgänglig i Sverige.

 

Det grundläggande syftet med bevarande av icke fiktiv film är att de skall bidra till att öka förståelsen om tidigare epoker, verksamheter, miljöer, personer och händelser.

 

Insamlingen av filmerna sker regionalt genom samarbete med länsmuseerna runt om i Sverige.

 

Filmerna - som idag förvaras av hembygdsföreningar, folkrörelser, kommuner, museer och privatpersoner - kommer att katalogiseras och en databas upprättas.

 

Vi håller nu på att bygga upp ett referensbibliotek som kan användas när filmerna skall identifieras och katalogiseras.

 

Vi söker därför litteratur som kan användas, framför allt, för att identifiera personer och platser.

 

Det kan röra sig om kataloger, matriklar, byggnadsinventeringar, kartor m.m. De ämnesområden som är intressanta är svensk lokalhistoria, 1900-talet; svensk personhistoria samt geografi, Sverige.

 

Har ni något material som kan vara användbart och som ni kan tänka er att skänka till Filmvårdscentralen (mot fraktkostnad) alternativt sälja för en billig penning så kontakta undertecknad.

 

Med hopp om "napp".

 

Mats Skärstrand,

Biblioteket, Svenska Filminstitutet

tel. 08-665 11 14

fax. 08-666 36 88

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

alt.

 

Rolf Lindfors

Filmarkivet, Svenska Filminstitutet

tel. 08-665 11 27

fax. 08-666 36 88

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

www.sfi.se