Content-Type: text/html Konferens "Utvärtes" och "invärtes" bokvård - onsdag 6 november Svensk Biblioteksförening och Specialgruppen för äldre tryck och handskrifter inbjuder till ett endagsseminarium i Örebro onsdagen 6 november.

Seminariet riktar sig i första hand till bibliotekarier som har hand om äldre tryckta och handskrivna samlingar, men också till ansvariga för säkerhet och underhåll på bibliotek, arkiv och museer.

Tid: Onsdagen den 6 november 2002 kl. 09.30 ­ 16.30
Plats: Örebro universitetsbibliotek
Pris: 500 kronor för enskilda medlemmar i Svensk Biblioteksförening. Övriga 800 kronor. Lunch och kaffe ingår i priset.

Anmälningsformulär finns på vår hemsida - http://www.biblioteksforeningen.org

Välkomna med er anmälan!

Peter Axelsson

_________________
Peter Axelsson
Informationschef
Svensk Biblioteksförening
Box 3127
103 62 Stockholm
tel 08-545 132 45
fax 08-545 132 31
mobil 070-552 46 16
e-post [log in to unmask]
hemsida www.biblioteksforeningen.org