Content-Type: text/html (Till alla BIBLISTARE! Karin Carlsson Georges e-postadress  råkade bli fel i det förra meddelandet. /Här är det nya, förhoppningsvis felfria meddelandet. Hälsn. Inger K. )
----------------------------------------

BIBSAM arrangerar:

Den strategiska dialogen workshop för chefer vid universitets- och högskolebibliotek

Workshopen leds av universitetsdirektör Rune Fransson och överbibliotekarie Per Olsson, båda vid Karolinska Institutet.

Tid: 9 oktober 2002 kl. 10 -16

Plats: Stockholm, lokal meddelas senare

Deltagare: Max 20 personer

Avgift: 2.000 kr per person inkl lunch och kaffe.

Universitets- och högskolebibliotekens personal, inkl deras chefer, känner frustration över svårigheterna att kommunicera med
ledningen och även generellt med de akademiska grupperingarna. Universitets- och högskoleledningarna å sin sida har svårt att se
och förstå bibliotekens betydelse.

Följande frågor kommer att diskuteras i en öppen dialog med en mångkunnig, erfaren och analytisk universitetsledare:

O Hur skapa förtroende och tillit inom högskolans ledning?

O Vad rör sig i huvudet på en högskoleledning?

O Är biblioteken strategiskt viktiga för högskolan? Om det är så -  på vilka sätt?

O Är verksamheten rationell och effektiv hur ska högskoleledningen kunna lita på att biblioteken gör rätt och motiverade saker,
att de inte drar onödigt stora kostnader?

O Hur ser framtidens bibliotek ut? Vilka utvecklingslinjer kan man skönja? Vilka nya eller förändrade verksamheter inom
universiteten/högskolan kräver aktiv medverkan från biblioteken, eller kan ges biblioteken i uppdrag att utveckla?

O Vad skiljer biblioteksverksamheten från förvaltningen respektive institutionerna? Vilka styrformer bör utvecklas?

Anmäl dig senast den 25 september 2002 till BIBSAM, Karin Carlsson George, e-post: [log in to unmask]
 
 

--
Inger Klondiras, Information Officer
BIBSAM - The Royal Library's Department for National Co-ordination and Development
Box 5039, SE-102 41 STOCKHOLM, Sweden

E-mail: [log in to unmask]
URL: http://www.kb.se/bibsam/bibsam.htm
Phone: + 46 8 463 43 64; mobile: + 46 73 917 33 59; fax: + 46 8 463 42 74