Content-Type: text/html
Jag söker just nu efter nätsidor på svenska med språkliga brister. Några tips?
 
Hälsningar,
 
Sara
 
===
Linema Produktion - www.linema.com
Vi granskar dina texter och skriver på beställning.
 
Linemas e-postlistor: www.linema.com/epostlistsbiblioteket.html
 
Språk & Känsla - www.linema.com/sprakkansla
ScreenPlace - www.linema.com/screenplace
===