Content-Type: text/html
Hej Ola och alla Biblistare
 
I forskningsbiblioteksstatistiken har vi länge använt; 40 volymer = 1 hyllmeter.
 
Henrik Åslund
KB/BIBSAM
 
----- Original Message -----
From: [log in to unmask]" [log in to unmask]>Ola Hammarlund
To: [log in to unmask]" [log in to unmask]>[log in to unmask]
Sent: Tuesday, April 23, 2002 1:29 PM
Subject: [BIBLIST] Hyllmeter till volymer

Jag arbetar på Skansen med att bland annat utreda datorisering av katalogen.

Jag undrar om någon känner till en formel för hur man omvandlar bibliotekets omfattning i hyllmeter till ungefärligt antal volymer (= antalet poster i katalogen).

Ola Hammarlund
bibliotekarie/arkivarie
Skansen, Kulturhistoriska avd.
Box 27807
115 93 Stockholm
[log in to unmask]">[log in to unmask]se
Tel. 08-442 81 68