Content-Type: text/html
I'm trying to resend this message by changing the "Subject" and adding a last sentence in the message.I don't understand what was the fault in the message sent yesterday. I hope now everything is allright. There is nothing more I can change in the message.
----- Original Message -----
 Linköpings universitetsbibliotek ledigförklarar en anställning som Förste bibliotekarie/Avdelningschef med placering vid Campus Norrköpings bibliotek. Sista ansökningsdag 2002-05-22.  Kungörelsen finns på universitetets hemsida, Lediga jobb.Välkomna att söka anställningen.
www.LiU.se/jobbdb/