Content-Type: text/html Studiebesök
Hej!
Rekommenderar British medical associations refbibliotek och biblioteket på Charing Cross Hospital.
Hör av dig till mig direkt med address, så får du mer info,så slipper jag besvära listan ytterligare.
hälsn Kerstin
 
----- Original Message -----
From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">Anette Sandberg
To: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Sent: Wednesday, April 10, 2002 12:01 PM
Subject: Studiebesök

Jag är tacksam för tips på intressanta studiebesök i Londonområdet för (sjukhus)bibliotekarier!

Anette SAndberg