Content-Type: text/html
Det finns en möjlighet för alla biblioteksstuderande att vinna 10.000:-! Läs om Säffle biblioteks pristävling för bästa magisteruppsats:
 

Framtidsspanare!

Inbjudan till Säffle Biblioteks uppsatspristävling för biblioteksstuderande : 10.000:- till bästa magisteruppsats

Säffle Bibliotek behöver som alla andra organisationer fundera över sin egen kompetensförsörjning. Som ett led i denna strävan vill vi bidra till att stimulera biblioteksforskning inriktad på de mindre folkbibliotekens problem och samhällsuppdrag. Vi är intresserade av resultat som antingen är av principiell teoretisk betydelse för en genomtänkt lokal bibliotekspolitik eller som är direkt tillämpbara i en praktisk biblioteksvardag. Därför utlyser vi nu för andra året i rad en uppsatspristävling för biblioteksstuderande.

Uppsatserna kan ha skiftande inriktning. Här några exempel:

Uppsatserna bedöms av en jury bestående av:

Bästa uppsats belönas med 10.000 kronor. Säffle Bibliotek förbehåller sig rätt att publicera insända uppsatser, ev. i avkortat skick. Prisutdelning äger rum vid Bok & Bibliotek i Göteborg hösten 2002.

Tävlingsbidragen skall vara godkända magisteruppsatser. De skall vara Säffle Bibliotek, 661 80 Säffle, tillhanda i 6 ex senast den 30 april år 2002.