Content-Type: text/html Message

Kurs om tjänster och tjänsteforskning
Den 21-22 maj 2002 på Karlstads universitetsbibliotek.

Information och anmälan:
http://www.hhs.se/library/kurs/karlstad

Kontaktperson:
[log in to unmask]">[log in to unmask]
Tel: 054-700 10 80