Content-Type: text/html
Hej!
 
Mitt namn är Petter Cederlund, och jag håller på att skriva min magisteruppsats i biblioteks-och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås (Ämne: Cross-language information retrieval). Parallellt med detta har jag sedan september 2001 timvikarierat som bibliotekarie på Mölndals stadsbibliotek, inklusive filialer och bokbuss. Jag söker nu fler försörjningstillfällen för den kommande sommaren på pendlingsbart avstånd (i godtycklig riktning) från Göteborg. (B-körkort finns, men ej bil).
 
Min magisterexamen kommer förutom Biblioteks-och infovetenskap bestå av 60p engelska och 20p Litteraturvetenskap, men jag har även första året på läkarlinjen (och naturvetenskapligt gymnasium) i
bagaget. För mer information, v.g. kontakta
 
Petter Cederlund
Bäckeforsgatan 25A
431 38 Mölndal
031-205187
[log in to unmask]">[log in to unmask]
 
/M.v.h Petter