Content-Type: text/html En påminnelse!

SKOLBIBLIOTEKET OCH
FRAMTIDEN
Transitions for preferred futures of school libraries

Professor Ross Todd från Rutgers University, New Jersey föreläser i Malmö den 20 april kl 13 i Röda rummet på Malmö stadsbibliotek.

Ross Todd har varit lärare och skolbibliotekarie i Australien och Nya Zeeland och är nu professor i USA. Hans specialområde är informations-kompetens. Ross Todd medverkar i konferensen ”Skola och bibliotek” Linköping 18-19 april men för dig som inte har tillfälle att besöka konferensen är detta ett unikt tillfälle att lyssna till en fantastiskt inspirerande talare.

Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Malmö högskola
Malmö stadsbibliotek, Länsbibliotek Skåne och Pedagogiska centralen i Malmö.

VÄLKOMMEN!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Anmälan  till Medioteket, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, 20506 Malmö, [log in to unmask],
tel 040 6658395, fax 040 6658033
Arrangemanget är gratis och varar ca 1,5 timme. Ingen bekräftelse skickas ut.
Namn
Adress
e-mail
telefon