Content-Type: text/html
 
Jag har fått en förfrågan från BTJ om att på nytt publicera en artikel ur Barn & Kultur, nr 4-5 1997, s. 79-82.  "Exploderar gymnasiebiblioteken? Reflektioner kring en undersökning av gymnasiebiblioteken.
 
Det är alltså ett material som är fem år gammalt. Är det gammal skåpmat eller inte vid det här laget?
Har det inte hänt en del sedan dess? Hör gärna av er direkt till mig innan jag antingen redigerar om artikeln utifrån nya eftertankar eller bestämmer mig för att den inte bör publiceras igen.
 
Solveig Hedenström
Länsbibliotek Västmanland
e-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]b.se