Content-Type: text/html Framtidens bibliotekschef

Kan du tänka dig att någon gång söka ett chefsjobb vid något av våra universitets- eller högskolebibliotek? Anmäl dig då till BIBSAM:s nya utvecklingsprogram för framtida  bibliotekschefer.

Programmet har till syfte att lyfta fram de positiva utmaningarna i att leda ett  universitets-/högskolebibliotek. Det vill även ge kunskap och redskap för att hantera de strategiska och mänskliga aspekterna av ett sådant ledarskap.

Få söker idag de högsta bibliotekschefstjänsterna inom högskolesektorn. Samtidigt ställs allt större krav på högskolebibliotekens utveckling, att kompetens- och organisationsfrågorna hanteras professionellt, och att biblioteken hittar sina delvis nya roller inom IT- och lärandeutvecklingsområdena.

Programmets uppläggning är att en grupp på högst femton intresserade och lämpliga personer under ett drygt halvår skall exponeras för de frågeställningar, som ett sådant ledarskap reser. De skall bland annat tillsammans med företrädare för högskolevärlden aktivt medverka med tankar och känslor om hur det framtida ledarskapet kan te sig.

Arbetsformen kommer att vara 4 internat om 2 dagar, auskultationer/fältarbete om sammanlagt 6 dagar, samt eget projektarbete. Programmet startar preliminärt med ett internat 3-4 juni 2002.

Programmet kommer att ledas av Agneta Lindh, 1:e bibliotekarie vid Södertörns högskola och tidigare 1:e handläggare vid BIBSAM, och Per Olsson, överbibliotekarie vid Karolinska Institutet.

Du som söker till programmet måste vara väl motiverad för en högre chefsuppgift inom högskolan. Du bör också ha en grunduppfattning att människor och verksamheter under rätta förutsättningar kan utvecklas långt förbi de synliga gränserna. Har du redan erfarenhet av ledarskap är det en fördel, men ingen förutsättning, för antagning till programmet.

Antagning till programmet kommer att göras genom intervjuer.

Kursavgift 16.000 kr exklusive internatkostnader.

Ansökan till programmet, märkt ”Framtidens bibliotekschef”, skall innehålla en kort personlig presentation och en översiktlig meritförteckning, och skall vara BIBSAM tillhanda senast den 8 april.

Allmänna upplysningar om programmet lämnas av biblioteksrådet Kjell Nilsson, BIBSAM, tel 08-463 42 68. Upplysningar om innehåll etc. lämnas av Agneta Lindh, tel 08-608 40 34 och Per Olsson, tel 08-728 68 30.
 

--
Inger Klondiras, Information Officer
BIBSAM - The Royal Library's Department for National Co-ordination and Development
Box 5039, SE-102 41 STOCKHOLM, Sweden

E-mail: [log in to unmask]
URL: http://www.kb.se/bibsam/bibsam.htm
Phone: + 46 8 463 43 64; mobile: + 46 73 917 33 59; fax: + 46 8 463 42 74