Content-Type: text/html Högskolan Dalarna söker


Bibliotekarie

till Campus Falun

Läs mer om anställningen på vår hemsida!


http://www2.du.se/blg/information/ledigaplatser/annons.asp?ID=28

__________________________________________________________
Ulla Hellström
Personalenheten
Högskolan Dalarna
791 88 FALUN
Tel 023-77 80 39
Fax 023-77 80 90
e-post [log in to unmask]