Content-Type: text/html ABM-institutionen vid Uppsala Universitet kör under våren 02 några distanskurser som riktar sig till yrkesverksamma inom arkiv, bibliotek och museer. "Internet för ABM" är en grundkurs kring Internets verktyg, informationssökning och publicering. "Biblioteket som pedagogisk resurs" är två kurser som behandlar webbteknik, informationskompetens och pedagogik.

Det finns fortfarande några platser kvar om Du är intresserad.

Mer info  finns på http://www.abm.uu.se/distans. Du kan också ringa 018/471 22 92 eller eposta till Studievägledare Görel Tunerlöv: [log in to unmask] för upplysningar.

Peter Kåhre / Hans Rengman
Kursansvariga

********************************************************************
*  META - Kunskap om kunskap                        Hans Rengman   *
*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''*
www.metaterm.com                    email:  [log in to unmask]  *
*                                                                  *
*  Hovslagaregatan 11                 tel:  +46 (0)522 - 51 10 94  *
*  SE-451 44 Uddevalla                fax:  +46 (0)70 - 718 96 94  *
*  Sweden                             GSM:  +46 (0)70 - 718 23 25  *
********************************************************************