Content-Type: text/html
Biblioteket Institutionen för omvårdnad (Gm*182 och 184) och Biblioteket Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi (Gm* 183) integreras 17 dec 2001 med Göteborgs universitetsbibliotek, Biomedicinska biblioteket (Gm).
Alla beställningar och frågor skall därefter skickas till Gm.
Läs mer om integreringen och vår ombyggnad på http://www.ub.gu.se/Gm/info/bygg.htmlVänliga hälsningar

Agneta Olsson


**************************************

Agneta Olsson
Biblioteksråd, Biomedicinska biblioteket

Göteborg University Library
Biomedical Library
Box 416
SE 405 30 Göteborg
Sweden

Visiting address: Medicinaregatan 4, Göteborg

phone: +46 31 773 30 01
fax:   +46 31 773 3746
 [log in to unmask]" eudora="autourl">mailto:[log in to unmask]

**************************************