Content-Type: text/html
Var med och gräv på Göta kanal!
 
Du finner en bibliografi, artiklar och unikt kartmaterial.
 
http://www.ep.liu.se/ea/gotakanal/
 
 
Liselotte Thornell
Linköping University Electronic Press
www.ep.liu.se
mailto: [log in to unmask]">[log in to unmask]