Content-Type: text/html
Karlstads universitetsbibliotek är ett av de exempel som valts ut i KKR:s (Statens kvalitets- och kompetensråd) projekt om Inspirerande exempel för att visas upp vid Stockholmskonferensen den 14 februari 2002.
 
Eva Hesselgren Mortensen
[log in to unmask]