Content-Type: text/html
Envelope-to: [log in to unmask]
X-Mailer: Novell GroupWise Internet Agent 5.5.5.1
Date: Wed, 12 Dec 2001 08:47:31 +0100
From: "Joachim Siocrona" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Subject: Allmänintresse

Jag läser filosofi själv, men vilket allmänintresse har det för ca 2257 biblistare att en viss bok lånats ut 8 gånger? Omväxlingen, kanske, på listbreven?
Vänliga hälsningar
Joachim Siöcrona
Stockholm

Joachim Siöcrona
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Biblioteket
Box 6806
113 86 Stockholm
[log in to unmask]