Content-Type: text/html

Hej!

Mitt namn är Elin Hirschfeldt och jag är studerande i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Jag är intresserad av att komma i kontakt med bibliotek där frivilliga på ett eller annat sätt aktivt deltar i bibliotekens skötsel och service.  

Jag håller nämligen just nu på att skriva en magisteruppsats med syftet att undersöka hur frivilligas deltagande i bibliotekens skötsel och service kan ta sig uttryck på olika sorters offentligt finansierade bibliotek samt att utreda vilka problem och möjligheter som finns med denna sorts deltagande. Undersökningens fokus kommer att ligga på vad förekomsten av frivilliga arbetsinsatser innebär för det professionellt drivna biblioteket som sådant.

Om du är intresserad av att dela med dig av erfarenheter, information eller om du kan förmedla kontakter på det här området så får du gärna skriva till mig på e-postadress: [log in to unmask]">[log in to unmask]. Alla former av frivilliga arbetsinsatser inom alla olika sorters biblioteksformer kan vara av intresse för min undersökning! Tack på förhand!

Hälsningar,

Elin Hirschfeldt