Content-Type: text/html Osthyvel

Kan någon något om osthyvelns historia? Vi har fått hjälp från Nordiska museet och letat själva på alla för oss tänkbara ställen - kan någon hjälpa oss?

Mvh Lena Fogelberg Carlsson Katedralskolan Linköping